Održana prva dva ciklusa radionica za nastavnike

Od predviđenih tri ciklusa cjelodnevnih radionica, 25. i 30. studenoga 2021. održana su dva za nastavnike na nenastavničkim smjerovima studija o modalitetima stručne prakse i učenja kroz rad i njihovom uključivanju u ishode kolegija te vrednovanje stručne prakse.

Navedene radionice provodile su se u okviru 3. elementa projekta, a model izvođenja i program radionica osmislile su i vodile prof. dr. sc. Željka Kamenov i prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta.

Na radionicama je sudjelovalo 28 nastavnika s različitih odsjeka fakulteta koji su zainteresirani uvesti neki oblik učenja kroz rad u silabe postojećih ili formiranje novih kolegija. Osim vrsta učenja kroz rad i modelima stručne prakse, sudionicu su dobili detaljniji uvid o tome kako planirati ishode prakse i oblika učenja kroz rad kao i na koji način mogu osigurati praćenje i vrednovanje ostvarivanja planiranih ishoda stručne prakse i provoditi kontrolu kvalitete.

Uz podršku voditeljica, sudionici su pozvani da naprave prijedlog izmjene silaba svojih kolegija ili prijedlog novog u sklopu kojeg bi bio organiziran neki oblik učenja kroz rad. Na trećoj završnoj radionici nastavnici će moći zajednički usavršiti silabe i modele učenja kroz rad koji će potom biti uvedeni u studijske programe i ponuđeni studentima.