O projektu

Ukratko

Projekt kojim osiguravamo edukaciju studenata kroz sudjelovanje na tržištu rada!

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 9. ožujka 2020. provodi projekt: „Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu“, koji je sufinanciran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a odobren putem poziva: „Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju“, Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Projekt će trajati 36 mjeseci, točnije od ožujka 2020. do ožujka 2023., s ukupnom vrijednošću 3.763.398,47 kuna.

Svrha projekta je razvoj integriranog sustava učenja kroz rad i stjecanja stručnog praktičnog iskustva studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu u sklopu preddiplomskih i diplomskih studija.

Ciljevi projekta

1

Ojačati kapacitet i unaprijediti rad studentskih službi za potporu i učenje kroz rad.

2

Osigurati kvalitetniju studentsku praksu za studente nastavničkih smjerova te povećati broj studenata nenastavničkih smjerova koji su sudjelovali u stručnoj praksi i učenju kroz rad.

3

Povećati broj obaveznih i izbornih kolegija koji uključuju različite oblike učenja kroz rad te educirati nastavnike o metodama provedbe i evaluacije ishoda koji se stječu učenjem kroz rad.

Neke od naših aktivnosti

 • reorganizacija i podizanje kapaciteta studentskih službi za organizaciju stručne prakse i pružanje odgovarajućih usluga studentima
 •  uspostava suradnje s mentorima i poslodavcima
 • sudjelovanje minimalno 500 studenata preddiplomskih i
  diplomskih studija u različitim oblicima stručne prakse
 • uvođenje stručne prakse u ishode i aktivnosti
  minimalno 15 obaveznih i izbornih kolegija
 • educiranje minimalno 70 nastavnog i nenastavnog
  osoblja za provedbu i vrednovanje stručne prakse
 • opremanje školske vježbaonice suvremenom didaktičkom opremom
 • uspostavljanje i opremanje laboratorija za prevođenje
 • uspostava Klinike Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Naš partner

Filozofskom fakultetu u Zagrebu,  kao nositelju projekta,će u ostvarivanju ciljeva pomoći partner u projektu Institut za razvoj tržišta rada. Partner će prije svega biti uključen u aktivnosti razvoja pristupa suradnje s poslodavcima i razvoja kompetencija mentora. Sudjelovat će u razvoju usluga nove studentske službe, prvenstveno za usmjeravanje studenata na tržište rada. Ujedno će dati i stručni doprinos definiranju sadržaja novih modela provedbe učenja kroz rad.

Ovim projektom predviđa se značajan razvojni iskorak u smjeru sustavne i kvalitetne integracije učenja kroz rad u sve studijske programe.