Održana prva edukacija potencijalnih mentora i poslodavaca o mentoriranju studenata nenastavničkih smjerova

U okviru 3. elementa projekta u kojem se radi na razvoju sustavnog i kvalitetnog pristupa učenju kroz rad u nenastavničkim studijskim smjerovima, 16. studenoga 2021. održana je prva cjelodnevna edukacija mentora koji će mentorirati studente nenastavničkih smjerova.

Edukaciju su provodile prof. dr. sc. Željka Kamenov i prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta, za 21 polaznika u hibridnom formatu, s obzirom na to da dio sudionika nije bio u mogućnosti sudjelovati uživo.

Edukacija je bila održana u obliku radionice gdje je sudjelovanje sudionika bilo važno. Nakon predavanja o iskustvenom učenju, sudionici su imali prilike čuti nešto više o vještinama, načelima i metodama mentorskog rada kao i strukturi prakse i učenja kroz rad te detaljnije o tome koji su zadaci njih kao mentora.

Prvi studenti na novu nenastavničku praksu kod mentora koji su prošli edukaciju kreću već krajem studenoga 2021.